Może Pan szukać nowej pracy, Panie Barroso

Laurence Stassen niedwuznacznie wzywa Barroso do dymisji wobec proponowanych przez niego rozwiązań kryzysu euro. Unia Europejska jest faktycznie bankrutem. Powoli wciąga też Holandię w bagno. Euro zostało wprowadzone w państwach jak Grecja bez względu na ogromne zagrożenia, które wcześniej były znane. Przez tą decyzję jesteśmy obecnie w kryzysie, który jest bezprecedensowy. Reklamy